sau

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ 2020 już za nami!

13 lipca 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczącym WZ jednogłośnie został wybrany Kazimierz Karolczak Członek Zarządu Stowarzyszenia.

W toku posiedzenia Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2017-18-19, jak również sprawozdanie finansowe za 2019 rok,sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za poprzednią kadencję oraz Założenia do budżetu na 2020. Rozmawiano także o stanie przygotowań do sporządzenia planu pracy na lata 2020-21-22. Dekretacją WZ na Zarząd, plan pracy zostanie, przez niego, przyjęty w późniejszym terminie.

Podczas obrad dokonano również zmian w Statucie Stowarzyszenia, zgodnie ze zgłoszonymi uwagami.

W wyniku posiedzenia powołany został Zarząd oraz Komisja Rewizyjna na następną, trzyletnią kadencję: 2020-2021-2022.

W skład  Zarządu weszli:

Tomasz Zjawiony – Prezes Zarządu,

Zygmunt Bilewicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych,

Magdalena Ochwat – Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych,

Halina Bieda – Wiceprezes Zarządu,

Maciej Biskupski – Wiceprezes Zarządu,

Kazimierz Karolczak – Wiceprezes  Zarządu,

Karolina Stanek-Oznerek – Sekretarz Zarządu,

Magdalena Ślebarska – Zastępca Sekretarza Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Antoni Satała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Rafał Wierzbicki – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Romulad Cichoń – Wiceprzewodniczący  Komisji Rewizyjnej,

Jerzy Nachel – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Grzegorz Górka – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

 

Nowy Prezes Stowarzyszenia Tomasz Zjawiony podkreślił wagę przekazywanych, na przestrzeni lat, wartości, rolę współpracy, wspólnych doświadczeń i budowanej tradycji, na której wzrastały kolejne pokolenia, a wraz z nimi ich ambicje, plany, marzenia.

Cieszę się, że mogę być częścią tego inspirującego procesu i dziś kontynuować, wraz z Państwem, tę szlachetną misję
– powiedział Prezes Zjawiony.

Po 12 latach prowadzenia Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, z funkcji Prezesa Zarządu ustąpił Tadeusz Donocik, który przyjął zaszczytną, nową rolę – Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

Honorowy Prezes przekazał nowo wybranemu Zarządowi życzenia pomyślnego rozwoju organizacji, w tym doskonałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim, interesujących projektów i inicjatyw.

Życzył również by efektywna działalność Stowarzyszenia powodowała potrzebę zasilania jego grona przez kolejnych Absolwentów UŚ, tak by wspólnie móc wykorzystać, w praktyce, olbrzymi potencjał, jaki posiadamy.

O jego znaczeniu i mocy wspólnoty mówił również, obecny na WZ,  JM Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Honorowy Członek Stowarzyszenia Absolwentów UŚ. Magnificencja złożył na ręce nowego Prezesa Zarządu Tomasza Zjawionego serdeczne życzenia i gratulacje od całej społeczności akademickiej, jednocześnie dziękując dotychczas pełniącemu tę funkcję Prezesowi Tadeuszowi Donocikowi za olbrzymi wkład i za zasługi dla całej organizacji, której nadrzędnym celem jest  budowanie  relacji z Uniwersytetem Śląskim i  czerpanie z wielu możliwości, jakie daje.

Zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ, na czele z nowym Zarządem, zgodnie  zapewnili, że dołożą wszelkich starań by zintensyfikować dotychczasową współpracę ze środowiskiem akademickim, jeszcze bardziej zintegrować grono absolwentów, w tym razem wyznaczyć kolejne, rozwojowe kierunki działań.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
Ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Tel. 32/ 351 11 80
e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.absolwenci.us.edu.pl

 

 

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2013