sau

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie jest organizacją elastyczną, dostosowującą się do potrzeb i aktywności członków oraz okoliczności zewnętrznych powstałą w 2008 roku z inicjatywy kilkunastu osób współpracujących z Uczelnią i będących jej absolwentami.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja środowiska absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zwanego dalej UŚ), wspieranie zacieśniania więzi towarzyskich i koleżeńskich,

 2. Promocja absolwentów UŚ na rynku pracy w kraju i za granicą,

 3. Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu absolwentów UŚ,

 4. Promocja i kreowanie wizerunku UŚ,

 5. Promowanie osiągnięć UŚ, w tym środowiska akademickiego, w kraju i za granicą,

 6. Wspieranie działalności UŚ, środowiska studenckiego oraz innych organizacji działających w ramach lub na rzecz UŚ.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Ścisłą współpracę z władzami UŚ,

 2. Organizację zjazdów absolwentów UŚ, konferencji naukowych oraz spotkań towarzyskich z udziałem absolwentów UŚ,

 3. Prowadzenie badań i analiz statystycznych,

 4. Wspieranie rozwoju regionalnego oraz działalność kulturalną,

 5. Publikacje dorobku twórczego członków Stowarzyszenia,

 6. Upowszechnianie informacji o działalności UŚ oraz jego absolwentów i pracowników,

 7. Organizację i współorganizację studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i warsztatów, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 17.07.2005r (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

 8. Organizację imprez okolicznościowych oraz innych wydarzeń promujących UŚ,

 9. Produkcję i sprzedaż materiałów promocyjnych UŚ,

 10. Współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz UŚ,

 11. Utrzymywanie kontaktów i współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami,

 12. Podejmowanie innych dozwolonych prawem działań dla realizacji celów Stowarzyszenia.

   

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UŚ

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego
Ul. Opolska 15
40-084 Katowice
Tel. 32/ 351 11 80
e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.absolwenci.us.edu.pl

 

 

Copyright © Uniwersytet Śląski w Katowicach 2013